قهرمانی آسیا،تاگالی

نوجوانان دختر آسیا/تاگالی: ایران بازیکنان خوبی دارد

1395/12/20 - 09:04

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ساموآ گفت: ایران بازیکنان خوبی دارد و در این مسابقات عملکرد قابل قبولی داشته است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، امروز در تنها بازی روز ش...