قطر پاسور تیم ملی ایران

نوجوانان دختر آسیا؛ دست‌برجن: از تلاش برای بهبود جایگاه دست نمی‌کشیم

1401/03/19 - 20:27

قطر پاسور تیم ملی والیبال نوجوانان دختر پس از ناکامی ایران در راه‌یابی به جمع چهار تیم برتر قهرمانی آسیا، گفت: از این موضوع ناراحت شدیم، اما تلاشمان را می‌کنیم که نسبت به سال‌های گ...