فصلنامه دنیای والیبال

نوزدهمین فصلنامه دنیای والیبال منتشر شد

1401/11/12 - 10:51

نوزدهمین شماره فصلنامه تخصصی «دنیای والیبال» در 135 صفحه و به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و منتشر شد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، با همت گروهی از اهل قلم و...