فصلنامه دنیای والیبال، مجله والیبال

شانزدهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال منتشر شد

1396/08/01 - 12:32

شانزدهمین و تازه‌ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال به دو زبان فارسی و انگلیسی و به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، این شماره از ...