فریبا صادقی، والیبال بانوان

صادقي: 16 سال ديرتر از ساير رقبا وارد ميدان مسابقات شديماساس كار ما روي استعداديابي و سرمايه‌گذاري روي تيم‌هاي پايه است

1396/05/22 - 22:01

سرپرست نايب رييسی بانوان فدراسيون واليبال گفت: ١٦سال ديرتر از ساير تيم هاي آسيايي وارد مسابقات قهرماني آسيا شديم و براي رسيدن به آن ها به زمان بيشتري هم نياز داريم. به گزارش روا...