فرهاد سال افزون، تیم ملی والیبال ایران، والیبال

سال‌افزون: نیمی از انرژی بازیکنان، به خاطر حمایت تماشاگران بود

1396/05/23 - 21:48

پاسور تیم ملی والیبال ایران گفت: نیمی از انرژی که بازیکنان در مسابقات انتخابی جهان داشتند به خاطر حمایت پر شور تماشاگرانی بود که در سالن حاضر می شدند. به گزارش روابط عمومی فدراس...