علی اکبر ثابتی پور

رئیس هیات والیبال کرمان در سمت خود ابقا شد

1396/09/05 - 19:12

علی اکبر ثابتی پور با کسب اکثریت آرای مجمع انتخاباتی هیات کرمان برای چهار سال دیگر در این سمت ابقا شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مجمع انتخاباتی هیات والیبال استان ک...