علی اصغر مجرد، تیم ملی والیبال جوانان

مجرد: برای عدم کسب مدال از مردم عذرخواهی می کنمقطعاً در آینده با کسب یک مدال دل مردم را شاد می کنیم

1396/04/11 - 23:16

سرعتی زن تیم ملی والیبال جوانان ایران گفت: از اینکه نتوانستیم در مسابقات جهانی مدالی بگیریم ناراحتیم و از مردم عذرخواهی می کنم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، علی اصغر م...