علیرضا دریابیگی، سرپرست تیم ملی نوجوانان، پوریا یلی

دریابیگی: اتهام به یلی را به شدت رد و تکذیب می‌کنموقتی چهارم آسیا شدیم هم به گونه‌ای دیگر تخریب کردند

1396/08/07 - 16:32

سرپرست تیم ملی والیبال نوجوانان گفت: انتقاد سازنده است، اما برخی منتقدان به دلیل نبود منافع شخصی از عملکرد تیم و بازیکنان انتقاد می‌کنند که این موضوع پذیرفتنی نیست. به گزارش روا...