طوفان، چین تایپه، جوانان آسیا،

طوفان شدید کاوشونگ را در نوردیداز صبح امروز طوفانی با سرعت بیش از 60 کیلومتر بر ساعت شهر کاوشونگ را درنوردید.

1395/04/18 - 11:07

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا قرار است از فردا در شهر کاوشونگ آغاز شود، اما طوفانی با سرعت بیش از 60 کیلومتر بر ساعت احتمال تعویق مسابق...