شهادت امام هادی

نقی زیباترین نام جهان است؛ شهادت امام هادی (ع) تسلیت باد

1396/01/12 - 15:16

امشب که زمین و آسمان می‌گرید / از بهر غریب سامرا می گرید جا دارد اگر که شیعه خون گریه کند / چون مهدی صاحب‌الزمان می‌گرید خداوند دنیا را سراى‌ امتحان‌ و آزمایش‌ ساخته‌ و آخرت‌ ر...