سیمونه بوتی، کاپیتان تیم ملی والیبال ایتالیا

کاپیتان ایتالیا: عملکرد ایران در سرویس و دفاع عالی بود

1396/06/21 - 14:09

کاپیتان تیم ملی والیبال ایتالیا گفت: می توانستیم از هزاران راه دیگر برای پیروزی استفاده کنیم اما تفاوت اصلی در دفاع و سرویس بود که ایران بهتر از ایتالیا کار کرد. به گزارش روابط ...