سيامك افروزي

افروزی وضعیت مصدومان تیم ملی را تشریح كرد

1396/03/15 - 14:30

پزشك تیم ملی والیبال ایران گفت: خطر از بیخ گوش مجتبی میرزاجانپور گذشته است‌ و نیاز به 7 تا 10 روز استراحت دارد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سیامك افروزی ، پزشك تیم مل...