سعید معروف، پاسور تیم ملی والیبال، والیبال

معروف: بهترین عملکرد تاریخ والیبال ایران را رقم زدیم

1396/06/26 - 14:04

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه برایمان مهم بود که مسابقات را با پیروزی به پایان برسانیم، گفت: خوشحالم و به تیم ایران افتخار میکنم، چون بهترین عملکرد خود را در تاریخ وا...