سرمربی قزاقستان

سرمربی قزاقستان: ایران با تانک از روی ما رد شد!

1396/02/17 - 20:59

سرمربی تیم ملی والیبال امیدهای قزاقستان پس از شکسنت سنگین از شاگردان سیچلو گفت: باخت بدی داشتیم و ایران مثل تانک از روی ما رد شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سرمربی ت...