سالن رضازاده

قهرمانی زیر 23 سال آسیا؛ سالن رضازاده یک ساعت پیش از بازی ایران پر شد

1396/02/14 - 14:58

در حالی که یک ساعت تا شروع دیدار ایران با مالزی در رقابت‌های والیبال زیر 23 سال مردان آسیا باقی مانده سالن رضازاده محل برگزاری دیدار این مسابقه مملو از تماشاگران اردبیلی شد. به ...