رضا نائیجی

تذکر کتبی کمیته انضباطی به بازیکنان و مربیان تیم سروقامتان همدان

1400/03/10 - 17:41

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال رای خود را درباره بازیکنان و مربیان تیم سروقامتان همدان صادر کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کمیته انضباطی برای بررسی حاشیه‌های به وجو...