دیدار ایران وهند

عباس اصغر پور: با سرویس های خوب می توان دریافت ژاپن را از کار بیندازیم

1397/03/24 - 23:33

  مشاور بدنسازتیم جوانان دختر گفت:با سرویس های خوب باید دریافت های تیم ژاپن را از کار بیندازیم.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال؛ عباس اصغرپورگفت: تیم ایر...