دیدارهای تیم ملی والیبال

برنامه سفر و دیدارهای تدارکاتی تیم ملی والیبال مردان

1396/01/29 - 13:33

تیم ملی والیبال مردان ایران برای حضور شایسته در لیگ جهانی در سه کشور مونته نگرو، اسلوونی و لهستان اردوی برون مرزی دایر می کند و پنج دیدار تدارکاتی در این کشورها برگزار می کند. به ...