دکتر داورزنی، عیسی حمزه، شانریت

اجلاس کنفدراسیون والیبال آسیا در منطقه مرکزی از نگاه دکتر ضیایی

1397/01/07 - 11:49

رئیس فدراسیون والیبال گزارشی از اجلاس کنفدراسیون والیبال آسیای مرکزی ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دکتر احمد ضیایی درمورد برگزاری اجلاس کنفدراسیون والیبال آس...