دوره تربیت مدرس

یزد میزبان دوره تربیت مدرس

1401/03/17 - 13:54

دوره تربیت مدرس و دانش افزایی مدرسان از فردا (چهارشنبه 18 خرداد) در شهر یزد آغاز می‌شود.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مباحث تئوری این دوره آموزشی اسفندماه سا...

کمیته آموزش دوره تربیت مدرس برگزار می‌کند

1400/11/23 - 13:31

کمیته آموزش و پژوهش دوره تربیت مدرس والیبال سالنی به صورت مجازی برگزار می‌کند.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دوره تربیت مدرس والیبال سالنی و همسان‌سازی روش‌ها...