دستورالعمل برگزاری

وعده‌ای که محقق شد؛ آغاز فعالیت حرفه‌ای والیبال زنان در ساحلیشرایط مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی رده‌های سنی دختران کشور

1400/08/17 - 12:57

کمیته ساحلی فدراسیون والیبال شرایط و دستورالعمل برگزاری مسابقات قهرمانی رده‌های مختلف سنی دختران کشور را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والبیال، در راستای سی...

دستورالعمل مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی پسران رده‌های سنی کشور

1400/07/07 - 11:42

کمیته ساحلی فدراسیون والیبال شرایط و دستورالعمل برگزاری مسابقات قهرمانی رده‌های مختلف سنی پسران کشور را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیب...

دستورالعمل مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی پسران زیر 14 سال کشور

1400/07/04 - 11:42

کمیته ساحلی فدراسیون والیبال شرایط و دستورالعمل برگزاری مسابقات قهرمانی پسران زیر 14 سال کشور را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال ساحل...