داورزنی، والیبال، بهنام دهش پور،

بازدید رئیس فدراسیون والیبال از موسسه خیریه دهش‌پوردکتر داورزنی: در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی با موسسه بهنام دهش‌پور همراه می‌شویم

1395/09/09 - 10:48

رئیس فدراسیون والیبال با حضور در موسسه خیریه بهنام دهش‌پور از آخرین وضعیت این سازمان مردم نهاد باخبر و مقرر شد در حوزه ورزش و سلامتی همچنین حمایت مادی و معنوی بیش از پیش با این موس...