خوش سیمای آمل

رای کمیته انضباطی درباره بازیکنان تیم‌های خوش سیمای آمل و ملوان صادر شد

1400/04/07 - 16:26

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال رای خود را درباره بازیکنان تیم خوش سیمای آمل و ملوان صادر کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کمیته انضباطی برای بررسی حواشی به وجود آمده ...

تذکر کتبی کمیته انضباطی به بازیکنان تیم خوش سیمای آمل

1400/03/10 - 17:40

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال رای خود را درباره بازیکنان تیم خوش سیمای آمل صادر کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کمیته انضباطی برای بررسی حاشیه‌های به وجود آمده در د...