خداحافظی فرهاد نظری افشار، تیم ملی والیبال، فرهاد نظری افشار، والیبال

نظری افشار: ژاپن آخرین میدانم با لباس تیم ملی است

1396/06/14 - 10:08

دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران گفت: مسابقات جام قهرمانان بزرگ جهان در ژاپن آخرین حضورم در تیم ملی ایران خواهد بود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفتمین دوره مسابقات...