حکم ریاست فدراسیون والیبال، احمد ضیایی، والیبال

حکم ریاست ضیایی از سوی وزیر ورزش ابلاغ شد

1396/10/10 - 12:13

وزیر ورزش و جوانان حکم ریاست احمد ضیایی در فدراسیون والیبال را ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال روز پنج شنبه هفتم دیماه در آکادم...