جوانان، آسیا،

تمرین یک ساعته جوانان در کاوشنگ آرنا

1395/04/22 - 12:53

تیم ملی والیبال جوانان ایران در روز استراحت خود یک جلسه تمرین توپی سبک را برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال جوانان ایران در مرحله نخست رقابت های ق...