جواد معنوی نژاد

معنوی نژاد : قدم به قدم پيش رفتيم تا موفق شديمبا انگیزه بالایی به مصاف فرانسه رفتیم

1396/06/26 - 15:49

دریافت کننده تيم ملي والیبال ایران گفت:: از بازي اول سعي داشتيم اول با بازي خوب و بعد قدم به قدم حريفان را شكست دهيم. به گزارش روابط عمومي فدراسيون واليبال، محمد جواد معنوي‌نژاد...