جزیده

کشورهای اسلامی؛ نخستین حضور تیم ملی زنان/ شاگردان جزیده در اندیشه چهارمین قهرمانی

1401/05/12 - 11:10

تیم ملی والیبال زنان ایران در سال 2022 نخستین حضور خود در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را درحالی تجربه خواهد کرد که تیم ملی ب مردان برای چهارمین قهرمانی ایران به مصاف حریفان مسل...