تیم والیبال پیکان

پیروزی پیکان بدون سرمربی و کاپیتان/ شهرداری ارومیه باز هم ترک زمین کرد

1396/09/15 - 19:41

تیم والیبال پیکان تهران که به حکم کمیته انضباطی سرمربی و کایپتان خود را مقابل کاله مازندران به همراه نداشت، به سختی موفق به شکست این تیم در خانه والیبال تهران شد. به گزارش روابط ع...