تیم والیبال شمس، کسر امتیاز از تیم والیبال شمس، لیگ برتر والیبال

جریمه و کسر امتیاز برای تیم شمس

1396/09/20 - 10:12

تیم لیگ برتری شمس به دلیل شرکت نکردن نماینده باشگاه شمس در لیگ برتر نوجوانان 300 میلیون ریال جریمه و سه امتیاز از این تیم در جدول لیگ برتر کم شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون و...