تیم ملی والیبال جوانان، امیرحسین اسفندیار

اسفندیار: با اتحاد، همدلی و خطاهای کمتر آرژانتین را شکست دادیم

1396/04/10 - 19:54

دریافت کننده تیم ملی والیبال جوانان ایران گفت: در دیدار برابر آرژانتین عواملی مانند اتحاد، همدلی و خطاهای کمتر موجب پیروزی مان شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، امیرحسی...

اسفندیار امتیازآورترین بازیکن ایران برابر آرژانتین شد

1396/04/10 - 17:56

دریافت کننده تیم ملی والیبال جوانان ایران عنوان امتیازآورترین بازیکن ایران در دیدار برابر آرژانتین را به خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ج...