تیم ملی والیبال، فرانسه، اردوی تدارکاتی، لوزانو

سرویس و دریافت با تعداد اشتباه کمتر محور اصلی تمرین صبحملی پوشان در اردوی تدارکاتی فرانسه

1395/02/21 - 15:10

نخستین تمرین شاگردان لوزانو با تمرکز بر روی سرویس و دریافت با تعداد اشتباه کمتر در سالن ورزشی شهر تورکوئینگ برگزار شد. نخستين تمرين تيم ملي واليبال كشورمان در اردوي فرانسه صبح امر...