تیم ملی والیبال، بانوان، مائده برهانی

برهانی: می توانستیم پیروز میدان باشیم

1396/05/18 - 16:54

پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران گفت: در روزی که می توانستیم پیروز میدان باشیم اما نتوانستیم از همه پتانسیل تیم استفاده کنیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مائده برهانی ...