تیم ملی والیبال، بانوان، فرانک بابلیان

بابلیان: تجربه کمتری نسبت به چین تایپه داشتیم

1396/05/18 - 17:53

پاسور تیم ملی والیبال بانوان گفت: باید بپذیریم که در مقایسه با چین تایپه تجربه کمتری داریم و به همین دلیل هم شکست خوردیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، پاسور تیم ملی وا...