تیم ملی زیر 16 سال دختر ایران

دعوت اله از 22 دختر برای حضور در هفتمین اردوی تیم ملی زیر 16 سال   

1401/09/19 - 15:53

سرمربی تیم ملی والیبال زیر 16 سال ایران، 22 بازیکن از منتخبین المپیاد استعدادهای برتر کشور را به هفتمین اردوی انتخابی این تیم دعوت کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون و...

دعوت 26 بازیکن دیگر به اردوی انتخابی تیم ملی زیر 16 سال دختر

1401/09/08 - 10:50

سرمربی تیم ملی والیبال زیر 16 سال ایران، 26 بازیکن دیگر از منتخبین المپیاد استعدادهای برتر کشور را به ششمین اردوی انتخابی این تیم دعوت کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسی...

دعوت 42 بازیکن به اردوی تیم ملی زیر 16 سال دختر ایران

1401/09/05 - 11:15

الساندرا کمپدلی سرمربی تیم ملی زیر 16 سال دختر ایران 42 بازیکن را به پنجمین اردوی انتخابی این تیم دعوت کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، پنجمین اردوی آماده‌س...

کمپدلی 76 استعداد برتر را به اردو دعوت کرداستارت تیم ملی زیر 16 سال دختر ایران

1401/08/11 - 12:21

سرمربی تیم ملی زیر 16 سال دختر ایران 76 بازیکن منتخب المپیاد استعدادهای برتر را به اردوی انتخابی این تیم دعوت کرد تا تمرینات این تیم به صورت رسمی آغاز شود.   به گزارش رو...