تیم ملی استرالیا

نیتن: ایران نمایش بهتری نسبت به تیم ما داشت

1396/05/07 - 17:38

کاپیتان تیم ملی والیبال استرالیا گفت: تیم ایران بهتر از ما کار کرد و در همان ابتدای بازی از ما پیش افتاد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، روبرت نیتن، کاپیتان تیم ملی والی...