تیم امید پاکستان

والیبال زیر 23 سال آسیا؛ پاکستان با حمله خوب قزاق ها را شکست داد

1396/02/18 - 15:51

آمار دیدار تیم های پاکستان و قزاقستان نشان می دهند، اسپک های موثر و سرویس های هدفمند دلیل اصلی پیروزی پاکستان بوده است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم پاکستان موفق ش...