تيم ملي نوجوانان

شهنازي: نبايد تنها به نتيجه فكر كرد

1396/01/18 - 17:46

مربي و كارشناس واليبال ايران معتقد است تيم نوجوانان ايران در حال كسب تجربه است و نبايد تنها به نتيجه‌گيري اين تيم توجه كرد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون واليبال، ناصر شهنازي در...