تيم ملي ايران

نایب قهرمان اروپا در نبرد با بلندقامتان ایران در دیداری دوستانهحریف تداركاتی ایران را بهتر بشناسیم

1396/02/23 - 16:29

تیم ملی والیبال ایران پس از برگزاری دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی مونته‌نگرو، این بار مقابل تیمی دیدار دوستانه برگزار می‌كند كه عنوان نایب قهرمانی اروپا را یدك می‌كشد. به گزارش...