تمرین، جوانان، چین تایپه،

تمرین با نشاط و پرانرژی جوانان زیر نظر کادر فنیتیم ملی والیبال جوانان ایران زیر نظر کادر فنی تمرین با نشاطی را برگزار کرد.

1395/04/17 - 17:03

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، اعضای تیم ملی والیبال جوانان ایران عصر امروز و پس از اقامت در هتل اصلی مسابقات یک جلسه یک ساعته تمرین توپی برگزار کردند. در این تمرین تمام مل...