بهنام محمودی، ثبت نام بهنام محمودی در انتخابات ریاست فدراسیون والیبال، فدراسیون والیبال

انتخابات فدراسیون والیبال؛ بهنام محمودی و کریم فروزان ثبت نام کردند

1396/07/29 - 13:58

«بهنام محمودی» به عنوان نهمین و "کریم فروزان" به عنوان آخرین و دهمین نامزد برای تصدی ریاست فدراسیون والیبال ثبت نام کردند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، ثبت نام نامزدها...