اکبر محمدی، والیبال جوانان،

محمدی: جوانان ایران در بهترین شرایط قرار دارند/ میزبانی ظاهراً مساعد استسرپرست تیم ملی والیبال جوانان ایران گفت: با توجه به شرایط موجود فکر می کنم جوانان ایران نسبت به سایر تیم ها در شرایط بهتری قرار دارند.

1395/04/18 - 11:03

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، اکبری محمدی درمورد شرایط کلی تیم ملی والیبال جوانان در چین تایپه اظهار داشت: از فروردین ماه تمرینات تیم ملی با لطف خدا و مدیریت خوب فدراسیون ...