انتخابی نوجوانان، شرایط ثبت نام

اطلاعیه مهم برای آخرین مرحله انتخابی تیم ملی نوجوانان

1395/07/03 - 14:11

کادر فنی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران اطلاعیه مهمی را برای آخرین مرحله انتخابی تیم ملی صادر کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال نوجوانان پسر خود را برا...