انتخابات فدراسیون والیبال

انتخابات فدراسیون والیبال؛ پورعروجی نخستین ثبت نام کننده

1396/07/24 - 10:45

علی پورعروجی به عنوان نخستین نامزد تصدی ریاست فدراسیون والیبال ثبت نام کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، ثبت نام نامزدهای تصدی پست ریاست فدراسیون والیبال از 16 مهرماه ...