انتخاابات فدراسیون والیبال

انتخابات فدراسیون والیبال؛ احمد ضیایی ثبت نام کرد

1396/07/25 - 13:43

احمد ضیایی نایب رئیس فدراسیون والیبال برای تصدی ریاست این فدراسیون و شرکت در انتخابات به عنوان یک نامزد، ثبت نام کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، ثبت نام نامزدهای تصد...