امین اسماعیل نژاد، تیم ملی والیبال امید

اسماعيل‌نژاد امتیازآورترین بازیکن ایران برابر استراليا شد

1396/05/07 - 14:30

پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران عنوان امتیازآورترین بازیکن ایران برابر استراليا را به خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، روز دوم از دور دوم مسابقات والیبال ق...

اسماعیل‌نژاد امتیازآورترین بازیکن دیدار با پاکستان شد

1396/05/03 - 14:38

پشت‌خط زن تیم ملی والیبال امید ایران عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار با پاکستان را به خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال امید ایران امروز در...