امیر خوشخبر، سیامک افروزی، تیم ملی والیبال، جام قهرمانان بزرگ

خوش‌خبر و افروزی راهی ناگویا شدند

1396/06/19 - 13:19

امیر خوش‌خبر و دکتر سیامک افروزی برای شرکت در جلسه پریلیمینری اینکورای ظهر امروز به وقت محلی عازم شهر ناگویا شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سرپرست و پزشک تیم ملی و...