امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال، تیم ملی والیبال، ویزای آمریکا تیم ملی والیبال

خوش‌خبر: مجبور شدیم برای 40 بازیکن ویزای آمریکا درخواست کنیمدریافت ویزای آمریکا به منزله حضور قطعی در تیم ملی نیست

1396/09/26 - 13:14

سرپرست تیم ملی والیبال با بیان اینکه برای 40 بازیکن کارهای دعوت نامه و درخواست ویزای آمریکا انجام شده است، گفت: این افراد تنها برای سفر به آمریکا در هفته چهارم لیگ جهانی انتخاب شده...