امیرمهدی نفر

حضور نماينده كنسولگري ايران در فرودگاه قاهرهتمهيدات ايران براي بهترين حضور در مصر

1396/05/22 - 08:27

امير مهدي نفر سرپرست تيم زير ٢٣ سال ايران از اقدامات صورت گرفته براي حضور هر چه بهتر در مسابقات جهاني مي گويد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون واليبال، امیر مهدی نفر سرپرست تیم مل...